Tek Ders Sınav Müracaatları ve Sınav Tarihi

Not: Tek Ders Sınav Müraacatları;

Öğrenci İşleri Direktörlüğünden alınacak imzalı Transkript belgesi ile yukarıda belirtilen “Müracaat Tarihlerinde” Reyhan Binası Dekanlık 8. Kat 828 Numaralı odada bulunan Fakülte Sekreterliğine yapılacaktır.

05/02/2020

Categories: Duyurular