Biyomedikal Mühendisliği

Başlıca çalışma konuları; yapay organlar, kalp pilleri, kalp kapakları, kateter, kemik protezleri, işitme cihazı, cerrahi robotik sistemler, diyaliz makinesi, ultrason, manyetik rezonans, röntgen, anjiyo gibi tıbbi görüntüleme sistemlerininin tasarımı ve üretimi; tasarlanıp üretilen cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi; hastanelerdeki tıbbi cihazlarla ilgili teknik servis ve danışmanlıktır.

Biyomedikal Mühendisliği, biyolojik sistemlerin ve insan vücudu bileşenlerinin yapılarını, çalışma biçimlerini ve etkileşimlerini anlamak ve işlevsel bozukluklarını belirleyip gidermek için fizik ve matematik gibi temel fen bilimleriyle birlikte mühendislik ilkelerini ve yöntemlerini uygulayarak gerekli araç, cihaz ve sistemlerin geliştirilmesidir. Mühendislik ve bilim ile yaşam arasında köprü kuran Biyomedikal Mühendisliği, displinlerarası çalışmaları kapsayan, dinamik ve çok hızlı gelişen bir mühendislik dalı olup, özellikle ABD’de en seçkin mühendislik dallarının biri haline gelmiştir.