Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Biruni Üniversitesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

    Biruni Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2019-2020 öğrenim yılında eğitime başlamıştır. Bölümümüzün eğitim süresi 4 yıldır.

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, insan, mekân ve çevre arasındaki ilişkileri düzenlenmeye yönelik bir alandır. Bölümümüzde, yeni eğitim modellerinden yararlanılmasına özen gösterilmektedir. Eğitim süresi boyunca, inşaat ve mobilya sektörüyle bağların güçlendirilmesine, konuyla ilgili değişik bakış açılarının kazandırılmasına yönelik çalışılmaktadır. Teknik ve teorik dersler birbirini tamamlamakta; psikolojik, sosyal ve fiziksel ihtiyaçlar dikkate alınarak proje çalışmaları yapılmaktadır. Sorgulayan, yaratıcı, yenilikçi kişiler yetiştirmeye çalışırken, geleneksel biçimlerin de göz ardı edilmediği bir eğitim amaçlanmaktadır. 

    Öğrencilerin ve uzmanların ortaklaşa ürettikleri özgün ürünlerin piyasaya sunularak değerlendirilmesi, yaratıcılığın öğrencilerimiz aracılığıyla toplumda bir yaşam biçimi haline getirilmesi bölümümüzün en önemli amaçlarından biridir. Uygulamalı ders ve atölyelerde üretilen ürünlerin piyasaya sunulması ve pazarlanması hedeflerimiz arasındadır.

    İçeriğin kapsamlı olması, iç mimarlık ve çevre tasarımı ile diğer disiplinler arasındaki ilişkilerin yoğun olmasına yol açmaktadır. Bu bakımdan, eğitim süresince, farklı uzmanlık alanlarından gelen akademisyenlerden öğrencilerimizin yararlanmalarına özen gösterilmektedir.

    Bölümümüzden mezun olan iç mimarlar, ulusal ve uluslararası bürolarda, inşaatlarda, atölyelerde, fabrikalarda, devlet- vakıf üniversitelerinde ve çeşitli kamu kuruluşlarında çalışma imkanı bulabileceklerdir.