Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Dekanın Mesajı - Biruni Üniversitesi

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

  Sevgili Öğrenciler,

  Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe), Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölümlerinden oluşmaktadır.

  Ulusal ve uluslararası akreditasyon kriterlerine göre hazırlanmış 4 yıllık lisans programlarımız ile öğrencilerimize dünyada kabul gören, yetkin bir eğitim sunmayı amaçlamaktayız. Öğrenim gördükleri alanın temelleri konusunda sağlam bir altyapıya sahip şekilde zorunlu dersleri olan, ilgi duydukları özel alanlarda kendilerini uzmanlaştıracak şekilde seçmeli ders imkânı sağlayarak, öğrencilerimize analitik düşünme, problem çözme, analiz ve sentez yapabilme, yaratıcı ve yenilikçi potansiyellerini ortaya koyabilmelerine olanak sağlayacak bir öğretim ortamı sağlamaktayız.
  Fakültemizde eğitim sadece bir iş veya bir kariyer elde etme aracı olmaktan ziyade, öğrencilerin her konuda eleştirel düşünebilme, olayları/problemleri sorgulayabilme, bilmedikleri konuları araştırma ve kavrayabilme yeteneklerini kazandıracak şekilde beslemeyi hedefliyoruz.

  Başarılı öğrencilerimiz, öğrenimlerinin üçüncü yarıyılından başlayarak, Biruni Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde sunulan çift anadal programlarına katılabilmektedirler. Aynı zamanda isteyen öğrencilerimize için ilgi duydukları alanlarda yandal öğrenimi olanağı da üniversitemizce sağlanmaktadır. Öğrencilerinin Erasmus programları kapsamında Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde bir ya da iki yarıyıl öğretim olanağı sağlanabilmektedir. Bunun için gerekli olan lisans programları derslerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ile eşdeğerliliği sağlanmıştır.
  Değerli üniversite adayları, sizleri, başarılı bir gelecek için Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine, Biruni ailesinin bir üyesi olmaya ve Üniversitemizin vizyonu olan “Bilimin Geleceği” ni birlikte şekillendirmeye davet eder, başarılar dilerim.

  Prof. Dr. Özgür Koray ŞAHİNGÖZ
  Dekan

  (osahingoz@biruni.edu.tr)