Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Uygulama Staj – Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü - Biruni Üniversitesi

Uygulama Staj – Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Uygulama Staj – Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

    Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde öğrencilerimize ilk yılda temel bilgiler verilmekte  sonraki yıllarda ise belirli konularda özelleşebilmelerini sağlamak amacıyla seçmeli ders imkanları tanınmaktadır. Bölümün eğitim programı 5 yıldır, ilk yılı hazırlıktan oluşan  programın dili tamamen İngilizcedir.

    Öğrencilerimiz, Genetik hastalıkların tanı ve tedavi merkezleri gibi tıp fakülteleri ve sağlık sektöründe, gıda ve tarım gibi biyoteknoloji gerektiren alanlarda, transgenik hayvan üretimi dahil birçok laboratuvarlarda stajlarını yapabilmektedirler. Ayrıca Erasmus staj programı kapsamında ki yurt dışı stajları da kabul edilmektedir.